JUDr. Mag. Ján Čarnogurský, predseda predstavenstva
zodpovedný za Back Office, stratégiu a legislatívu

Ing. Peter Regenda, člen predstavenstva
zodpovedný za realizáciu obchodných prípadov
+421 915 808178
regenda@monaqleasing.sk

JUDr. Ján Plánka, člen predstavenstva
zodpovedný za kontroling

Back Office a účtovníctvo
office@monaqleasing.sk

Správa lízingových zmlúv
+ 421 908 978 305
správalz@monaqleasing.sk

kontakt:
MONAQ Leasing, a.s.
Panská 13
811 01 Bratislava, Slovenská republika

korešpondenčná adresa:
MONAQ Leasing, a.s.
PP 815 31 Bratislava
815 31 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35 864 001
IČ DPH: SK2020290195

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 4492/B

bankové spojenie:
Poštová banka, a.s.
IBAN SK83 6500 0000 0000 2571 2813

OTP Banka Slovensko, a.s.
IBAN SK26 5200 0000 0000 0889 0802

ČSOB, a.s.
IBAN SK05 7500 0000 0000 2571 2813

kde nás nájdete