V rámci univerzálneho finančného lízingu Vám naša spoločnosť ponúka financovanie technologických a strojných zariadení, osobných a úžitkových motorových vozidiel, nákladných vozidiel, prívesov a návesov, technologických celkov, výrobných zariadení a inej techniky.

Zákon o dani z príjmov (č. 595/2003 Z. z., § 2, písm. s, ods. 2) upravuje dobu lízingu (nájmu predmetu s právom kúpy prenajatej veci) najmenej 60 % doby odpisovania.

Akontácia od 20,0 % z nadobúdacej ceny predmetu lízingu.

Výhodné sadzby poistenia plateného v splátkach od momentu prevzatia predmetu lízingu.

Doba prenájmu od 36 mesiacov v závislosti od daňového zaradenia predmetu lízingu (kód štatistickej klasifikácie produktov).

Možnosť spätného finančného lízingu.

Stanovenie novej zostatkovej hodnoty predmetu financovania podľa individuálnych požiadaviek klienta (zmena výšky odpisov).