140 000 Eur

Kadnárova 15, 831 52 Bratislava - Rača, Slovenská republika
92 m2

Ponúkame na predaj nebytový priestor č. 915 na ulici Kadnárova 15 v obci Bratislava - Rača. Nebytov priestor má celkovú podlahovú plochu 92 m2.

Nebytový priestor, ktorý je určený na podnikanie (predajňa, služby), je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu, sieť elektrického vedenia a ústredného kúrenia. Podrobná dispozícia: viď. znalecký posudok (doplniť).
Nebytový priestor sa nachádza v tichšej lokalite mestskej časti Rača s priamym napojením na chodník a mestskú komunikáciu.

Nebytový priestor sa nachádza na prízemí vchodu č. 15 bytového domu so súpisným číslom 2511, vrátane podielu na spoločných častiach. zariadeniach domu vo veľkosti 9244/805837, vedenom Okresným úradom Bratislava III. - Katastrálny odbor pre katastrálne územie Rača.

 

Cena nebytového priestoru je 135 000 Eur bez DPH.
V prípade právnickej osoby - platcu DPH je možný prenos daňovej povinnosti.

 

V prípade záujmu nás kontaktujte!

Kontaktné číslo: +421 915 808 178
Kontaktný e-mail: office@monaqleasing.sk

 

Prílohy:
Znalecký posudok: https://www.monaqleasing.sk/wp-content/uploads/2020/02/ZP-218_2019_NP_RACA_Kadnarova.pdf
Právny audit: https://www.monaqleasing.sk/wp-content/uploads/2020/02/NP915-Kadnárová15-Rača.pdf