Kontakt pre nových klientov
Ing. Peter Regenda
+421 915 808 178
regenda@monaqleasing.sk

Back Office a účtovníctvo
office@monaqleasing.sk

Správa lízingových zmlúv
+421 908 978 305
spravalz@monaqleasing.sk

Obchodné zastúpenie
Katarína Ficelová
+421 903 461 439
ficelova@monaqleasing.sk

kontakt:
MONAQ Leasing, a.s.
Tvarožkova 5
815 31 Bratislava, Slovenská republika

korešpondenčná adresa:
MONAQ Leasing, a.s.
815 31 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35 864 001
IČ DPH: SK2020290195

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 4492/B

Kde nás nájdete…?