Ing. Peter Regenda, člen predstavenstva
zodpovedný za realizáciu obchodných prípadov
+421 915 808 178
regenda@monaqleasing.sk

Rastislav Višňovský
zodpovedný za články a príspevky
visnovsky@monaqleasing.sk

Back Office a účtovníctvo
office@monaqleasing.sk

Správa lízingových zmlúv
+421 908 978 305
spravalz@monaqleasing.sk

Kontakt pre nových klientov
+421 915 808 178

Obchodné zastúpenie
Katarína Ficelová
+421 903 461 439
ficelova@monaqleasing.sk

kontakt:
MONAQ Leasing, a.s.
Tvarožkova 5
815 31 Bratislava, Slovenská republika

korešpondenčná adresa:
MONAQ Leasing, a.s.
815 31 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35 864 001
IČ DPH: SK2020290195

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 4492/B

Kde nás nájdete…?