Podklady pre univerzálny lízing

Podklady pre univerzálny lízing

Lízing nehnuteľností a univerzálny lízing sa v našej spoločnosti MONAQ Leasing, a. s. líšia tým, čo a akým spôsobom majetok...
Read More
Podklady pre lízing nehnuteľností

Podklady pre lízing nehnuteľností

Lízing nehnuteľností a univerzálny lízing sa v našej spoločnosti MONAQ Leasing, a. s. líšia tým, čo a akým spôsobom majetok...
Read More
S.R.O. vs živnosť?

S.R.O. vs živnosť?

Chcete začať podnikať, no neviete či si založiť spoločnosť s ručením obmedzeným, či akciovú spoločnosť alebo živnosť...? Dnes sa v...
Read More
MONAQ Leasing, a. s. finančne podporil VALLE n. o.

MONAQ Leasing, a. s. finančne podporil VALLE n. o.

„Chamtivosť ešte nikdy nikoho neurobila šťastným. Pane, požehnaj používanie peňazí vo svete, aby za ne boli nasýtení hladní, zaodetí nahí,...
Read More
SWOT analýza

SWOT analýza

Swot analýza je základným nástrojom, ktorý sa používa na vyhodnotenie súčasného stavu podniku zo 4 rôznych hľadísk a to z...
Read More
SMART ciele

SMART ciele

Každý podnikateľ, manažér, vedúci, si stanovuje určité ciele, ktoré chce s podnikom/vo svojej činnosti dosiahnuť. Predtým než sa tieto ciele...
Read More
Zopár slov o akcii

Zopár slov o akcii

Dnes sa v krátkosti zameriame na akcie a základné výpočty, ktoré vám (akciovej spoločnosti alebo akcionárom) pomôžu pri rozhodovaní, riadení...
Read More
Náklady kapitálu podniku

Náklady kapitálu podniku

Na to, aby sme mohli pochopiť a vyčísľovať náklady kapitálu podniku, je predtým potrebné porozumieť a zistiť, čo je to...
Read More
Daňové odpisy

Daňové odpisy

V predchádzajúcom blogu sme sa venovali odpisom vo všeobecnosti. Spomenuli sme si typy odpisov a tiež základné a najdôležitejšie odpisové...
Read More