V rámci univerzálneho finančného lízingu Vám naša spoločnosť ponúka financovanie technologických a strojných zariadení, osobných a úžitkových motorových vozidiel, nákladných vozidiel, prívesov a návesov, technologických celkov, výrobných zariadení a inej techniky.

Doba lízingu hnuteľných vecí začína od 3 rokov, môže byť však aj dlhšia.

Akontácia je od 10 % z nadobúdacej ceny predmetu lízingu.

Výhodné sadzby poistenia plateného v splátkach od momentu prevzatia predmetu lízingu.

Možnosť spätného finančného lízingu.

Po uplynutí doby lízingu klient nadobudne financovanú vec za symbolickú cenu.