Spoločnosť MONAQ Leasing, a. s. vznikla v roku 2003 a už o pár rokov obchodnej činnosti sa stala lídrom v segmente finančného lízingu nehnuteľností poskytovaného malým a stredným podnikateľom.

MONAQ Leasing je členom Asociácie lízingových spoločností Slovenskej republiky čím deklaruje svoju príslušnosť do spoločenstva najväčších účastníkov lízingového trhu. Obchodné aktivity spoločnosti sú poskytované v rámci celej SR a zameriavajú sa na tri hlavné oblasti a to na oblasť finančného lízingu, splátkového predaja a oblasť operatívneho lízingu.