Čarnogurský ULC s.r.o.
právne poradenstvo, právny audit nehnuteľností, zmluvný servis

Československá obchodná banka, a.s.
refinančná banka, bankové služby

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
poradenstvo v oblasti poisťovníctva, poisťovacie služby

UNIQA poisťovňa, a.s.
poradenstvo v oblasti poisťovníctva, poisťovacie služby

Poštová banka, a.s.
refinančná banka, bankové služby

Asociácia lízingových spoločností SR
systémová tvorba legislatívnych podmienok lízingu v SR, poradenstvo a konzultácie v oblasti finančný a operatívny lízing

Generali Poisťovňa, a.s.
poradenstvo v oblasti poisťovníctva, poisťovacie služby

Union poisťovňa, a.s.
poradenstvo v oblasti poisťovníctva, poisťovacie služby

OTP Banka Slovensko, a.s.
refinančná banka, bankové služby

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
poradenstvo v oblasti poisťovníctva, poisťovacie služby

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
poradenstvo v oblasti poisťovníctva, poisťovacie služby