Čo je to fotovoltický článok?

Fotovoltický článok alebo solárny článok alebo slnečný článok je veľkoplošná polovodičová súčiastka , ktorá priamo konvertuje svetelnú energiu na energiu elektrickú pomocou fotoelektrického javu. Niekedy sa výraz solárny článok či slnečný článok vyčleňuje pre zariadenia špeciálne určené na získavanie energie zo slnečného žiarenia, zatiaľ čo termín fotovoltický článok je všeobecne používaný termín.

Využitie fotovoltiky?

Fotovoltické články majú mnoho aplikácií. Jednotlivé články sa používajú na napájanie malých zariadení, ako sú napríklad elektronické kalkulačky. Fotovoltické polia generujú elektrinu z obnoviteľného zdroja energie (slnka), ktorá je užitočná najmä v situáciách, kde je nemožné získavať elektrickú energiu zo siete, vo vzdialených elektrických sieťach, v satelitoch na obežnej dráhe a vo vesmírnych sondách, v rádiotelefónoch a v aplikáciach vodných čerpadiel. Fotovoltika sa napriek tomu stále viac rozmáha aj v klasických elektrizačných sústavách.

Typy fotovoltických panelov?

Monokryštalické – majú najvyššiu celkovú účinnosť (vyše 20 %), zároveň však aj najvyššiu cenu. Oproti polykryštalickým majú o niečo nižší výkon pri slabšom slnečnom žiarení. V praxi to však nie je problém vykompenzovať inštaláciou väčších a výkonnejších panelov. Monokryštalické panely sú v súčasnosti najpopulárnejšie práve pre svoju vysokú účinnosť.

Polykryštalické – ich články sa vyrábajú z niekoľkých kryštálov kremíka. Oproti monokryštalickým sú jednoduchšie na výrobu, a teda aj lacnejšie. Na rozdiel od nich dosahujú o niečo vyšší výkon pri slabšom slnečnom svetle, no daňou za to je nižšia celková účinnosť. Aj to je dôvod, prečo sa používajú čoraz menej.

Amorfné – dosahujú ešte nižšiu celkovú účinnosť než polykryštalické fotovoltické články (8 – 14 %). Ich hlavnou výhodou je nízka cena a hmotnosť. Vzhľadom na nízku účinnosť však potrebujete veľkú plochu strechy, aby ste s nimi dosiahli potrebný výkon. Rovnako ako polykryštalické články sa teda používajú čoraz menej.

Cena fotovoltiky?

Celková cena fotovoltického článku závisí od použitých materiálov a technológií. Články, u ktorých nie je cena prvoradá, sa pripravujú z čistých, často exotických, kompozitných polovodičov v mnohých náročných technologických krokoch. Fotovoltické články pre energetiku naopak využívajú tie najjednoduchšie technológie a využívajú takmer výhradne kremík. Keďže čistý monokryštalický kremík používaný v polovodičovej technológii je pomerne drahý, pre fotovoltické články sa často pristupuje k využitiu lacnejšími technológiami pripravovaného polykryštalického či dokonca amorfného kremíka aj napriek zníženej účinnosti a spoľahlivosti.

Aj vďaka rozvíjajúcej sa solárnej energetike, trhová cena fotovoltických článkov sa dramaticky znižuje. Výrazný pokles cien zaznamenávame od roku 2010. Do roku 2030 je predpokladaný stály mierny pokles ceny a zároveň rast efektivity.

Podpora fotovoltiky na Slovensku

Od 1. januára 2014 výrobca elektriny z malého zdroja po splnení stanovených podmienok bude mať zaručené bezplatné pripojenie do distribučnej sústavy v existujúcom odbernom mieste, pričom prevádzkovateľ príslušnej distribučnej sústavy musí zabezpečiť bezplatnú montáž meradla na zápočtové meranie odobratej a dodanej energie medzi fázami v reálnom čase a rozpínacieho zariadenia pre prípad straty napätia v distribučnej sústave. Povinnosťou výrobcu malého zdroja bude oznámiť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy pripojenie vrátane predpísaných dokladov. Výrobca z malého zdroja zároveň dodáva prebytky elektriny do distribučnej sústavy bezplatne. Cieľom je podporiť dimenzovanie malých zdrojov tak, aby prioritne pokrývali vlastnú spotrebu.

Dotácie by sa mohli dať čerpať od 1. júla 2014.

Štátna dotácia pre malé solárne systémy by mala byť 1 500 €.

V rámci projektu ZELENÁ DOMÁCNOSŤ je možné čerpať dotácie na fotovoltiku a fotovoltické panely (a na slnečných kolektorov na ohrievanie vody). Napriek dotáciám 1400 až 1750 Eur do novembra 2020 len 429 zákazníkov na celom Slovensku využilo služby fotovoltiky ZSE.

Financovanie fotovoltiky cez MONAQ LEASING

Áno, vidíte dobre. Skrze nás si môžete svoju novú fotovoltiku na dome financovať. Ponúkame vám teda lízing fotovoltiky, vďaka čomu môžete mať svoju novú fotovoltiku ihneď. Stačí ak sa nám ozvete na: regenda@monaqleasing.sk alebo na číslo: +421 915 808 178

Fotovoltika sa vám určite oplatí! A prečo? Pretože toto sú jej výhody:

  • Zníženie nákladov na elektrickú energiu
  • Dostupnosť
  • Čistá energia z obnoviteľných zdrojov
  • Nenáročná údržba a nízke prevádzkové náklady
  • Zlepšujúce sa technológie
  • Dlhá životnosť

Tešíme sa na spoluprácu! :))

 

 

 

 

Zdroje:

https://sk.wikipedia.org/wiki/Fotovoltický_článok

https://www.viessmann.sk/sk/rady-a-tipy/tipy-a-tutorialy/fotovoltika-a-princip-fungovania-fotovoltickych-panelov.html