Riadenie času. Časový manažment. Vedenie času…Akokoľvek si to nazvete, bude to správne. No úplne najjednoduchšie je použiť to anglické slovné spojenie „Time management.“

Ak ste podnikateľ, je to pre vás jedna z kľúčových vlastností či už pre váš osobný život alebo aj ten biznis svet. Teda time management je správne rozvrhnutie si času – kedy čo budete robiť. Ide o to správne si nastaviť ča pre jednotlivé akcie, obchodné stretnutia, stretnutia s priateľmi, nájsť si čas na rodinu a pri tom celom sa nezblázniť. Takisto je potrebné nastaviť si správne nielen jednotlivé „akcie“, ale tiež si vedieť správne prioritizovať jednotlivé činnosti, ktoré musím vykonať. Takže ako na to? A tiež, aké sú faktory, ktoré celý time management kazia?

Ako na to?

Akcie a stretnutia

Toto je azda najzákladnejšia vec, ktorú musíte ovládať a hlavne robiť správne. Je to veľmi jednoduché – nastavte si jednotlivé akcie/stretnutia tak, aby sa vám neprekrývali. Nie je dobré, keď sa vám dve, nedajbože tri veci prekrývajú. Potom vždy nasleduje stres, panika, zlé rozhodnutia, nesprávne vyhodnotenie situácie a veci sa nevyvíjajú ani len zďaleka tak, ako by mali.

Taká druhá dôležitá vec v tejto oblasti je časová rezerva. Je veľmmi dôležité mať medzi jendotlivými akciami čas na presun, resp. oddych, vyvetranie si hlavy, ak viete, že sú to náročnejšie stretnutia. Teda ak viem, že mám byť niekde o 17:00, predchádzajúce stretnutie ukončím už o 16:00, aby som mal dostatočnú časovú rezervu na oddych a na presun – extrémne dôležité!

Domáce práce a úlohy

Všetko, čo je napísané vyššie je možné použiť aj v tejto oblasti.
Ak chcete, jednotlivé priority a ciele si môžete určiť pomocou kvadrantov:

Priority sa definujú tak, že si určíme, čo je dôležité pre splnenie cieľov a čo menej dôležité (nedôležité) čo je naliehavé pre plnenie cieľov a čo nie je naliehavé. Na základe určenia priorít dôležitosti a naliehavosti vzniknú štyri časové kvadranty, podľa ktorých vieme určiť z celkového objemu času, ktorý máme pre splnenie cieľov.

  • najnaliehavejšie a najdôležitejšie – I. kvadrant
  • menej naliehavé a dôležité – II. kvadrant
  • naliehavé a menej dôležité – III. kvadrant
  • nenaliehavé a nedôležité – IV. kvadrant

Riaďte sa presne týmito kvadrantmi. Postupujte vždy od prvého kvadrantu až k poslednému. Sú aj mnohé iné spôsoby, ako na Time management a tento je jeden z najúčinnejších.

„Zlodeji času“

Existujú aj tzv. „zlodeji času“, ktorí vám chcú ukradnúť to najcennejšie – predsa čas, a donútiť vás k tomu, aby ste neboli produktívny.

  • neurčenie si cieľov a priorít
  • neplánované porady
  • nečakané telefonáty
  • náhodné návštevy
  • krízy
  • nedokončená práca (na ktorú sa neskôr zabudne)

Mohli by sme ich tu napísať aj viac, no práve toto sú najväčší zlodeji času a „kaziči“ Time managementu.

Želám vám, aby ste si vždy rozvrhli svoj čas správne. To je vždy ten najväčší kľúč k úspechu, ktorý človek má! 🙂

Ako na Time management