ALSSR, čo to je?

Mnohým vás určite zaskočil názov dnešného krátkeho blogu. ALSSR je skratka pre Asociáciu lízingových spoločností Slovenskej republiky. Táto asociácia je najväčšou na Slovensku a združuje takmer všetky lízingové spoločnosti na území našej krajiny. A toto o sebe hovorí: ALSSR Asociácia

S.R.O. vs živnosť?

S.R.O. vs živnosť?

Chcete začať podnikať, no neviete či si založiť spoločnosť s ručením obmedzeným, či akciovú spoločnosť alebo živnosť…? Dnes sa v stručnosti pozrieme na hlavné rozdiely dvoch (na Slovensku) najčastejších foriem podnikania a to s.r.o. a živnosť. 1. Založenie Živnosť Založenie

SWOT analýza

SWOT analýza

Swot analýza je základným nástrojom, ktorý sa používa na vyhodnotenie súčasného stavu podniku zo 4 rôznych hľadísk a to z pohľadu silných a slabých stránok, a z pohľadu príležitostí a hrozieb, ktoré na podnik vplývajú. Pomocou tohto nástroja je možné