1 a 2 centové mince čoskoro nebudú v obehu. Úplne zmiznú a platiť nimi viac nebudeme. V dnešnom článku v krátkosti poukážeme na novelu zákona o 1 a 2 centovýcn minciach a ako sa s nimi obchodníci budú musieť vysporiadať.

Novela zákona

Parlament pred nejakým časom schválil novelu zákona o 1 a 2 centových minciach. Tie čoskoro zmiznú z obehu. Sumy s číslami končiami 1, 2, 3 a pod. neskončia. Ale, tieto sumy sa budú zaokrúhľovať. Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo návrh zákona, ktorým sa mal zmeniť zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Návrh zákona sa predkladal na základe programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020-2024. Parlament pred nejakým časom návrh zákona schválil. Účinnosť zákona by mala nastať od 1. júla 2022, pričom prvotný plán bol, aby návrh zákona nadobudol účinnosť od 1. januára 2022. A teda od júla budúceho roka sa hodnoty nákupov budú zaokrúhľovať tak, aby sa významne obmedzil obeh 1 a 2 centových mincí, ktoré stále používame.

Obmedzenie, nie úplne vylúčenie

Cieľom zavedenia tohto zákona do praxe je možnosť zaokrúhľovania hodnoty nákupov tak, aby sa významne obmedzilo používanie 1 a 2 centových mincí. 1 a 2 centové mince stále zostanú zákonným platidlom, ale výrazne sa obmedzí ich používanie. Ceny budú stále s rôznymi koncovými číslami (ak si ich obchodník nezmení) no zaokrúhlená bude až výsledná cena nákupu platená v hotovosti. Podľa ministerstva financií Slovenskej republiky tak Slovenská republika nasleduje niektoré krajiny eurozóny, ktoré sa pre takéto riešenie rozhodli na národnej úrovni s tým, že 1 a 2 centové mince naďaluj zostanú zákonným platidlom až do ich zrušenie Radou EÚ po porade s Európskym parlamentom a ECB na úrovni eurozóny.

Aké z toho plynú výhody?

Vďaka tejto úprave dôjde k zjednodušeniu vydávania mincí pri hotovostnom platobnom styku. To znamená, že sa budú vydávať už len 5 centové mince, 1 a 2 centové mince sa pomaly vydávať prestanú. Takisto sa znížia náklady podnikateľov za poplatky bánk za vloženie resp. spracovanie 1 a 2 centových mincí. Dôjde najmä tiež k pozitívnemu efektu na životné prostredie znižovaním použitia obalového materiálu a počtu prepráv týchto mincí.

 

Nasledovné príklady platenia sú použité zo stránky Ministerstva financií Slovenskej republiky:
https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/novela-zakona-cenach.html

 

 

Viac o platení a zaokrúhľovaní sa dozviete na stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky, aj na tomto linku:
https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/novela-zakona-cenach.html

 

 

 

 

 

 

autor: Rastislav Višňovský

zdroje:
https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/novela-zakona-cenach.html
https://www.podnikajte.sk/pripravovane-zmeny-v-legislative/znizenie-obehu-centoviek

1 a 2 centovky čoskoro nebudú v obehu