KPI alebo inak kľúčové ukazovatele výkonnosti sú metriky, ktoré poukazujú na výkonnosti jednotlivca, oddelenia alebo spoločnosti pri dosahovaní cieľov. Dnes si ale povieme o dôležitých ukazovateľoch KPI v službe Google analytics a možno aj iných. Teda, KPI v online marketingu. Nech sa páči. :))

KPI, čo je to?

KPI (Key Performance Indicators), po slovensky aj Kľúčové ukazovatele výkonnosti sú metriky, na základe ktorých sa definuje efektívnosť dosahovania stanovených cieľov. KPI sa využíva všade, no najmä v on-line marketingu. Vďaka KPI zistíte ako sa darí vašej firme dosahovať ciele, ktoré si stanovila v on-line prostredí. Ak sledujete KPI, nemusíte sledovať ukazovatele, ktore existujú. Dôležité je sledovať tie, ktoré sú pre vás relevantné a ktoré vám pomáhajú dosahovať vaše stanovené ciele.  Preto webová stránka a jej KPI musia byť naviazané na vaše celkové marketingové a podnikateľské/biznisové ciele. Marketingový cieľ, ktorý si môžete stanoviť, je napríklad: Zvýšiť povedomie o firme.

KPI, ktoré budú k tomuto marketingovému cieľu relevantné a indikujú splnenie tohto cieľa sú napríklad: počet návštevníkov webstránky, SEO optimalizácia, počet followerov na sociálnych sieťach (FB a IG). 

To je len pár KPI z mnohých, ktoré v praxi indikujú plnenie marketingového cieľa firmy.

Google analytics

Väčšinu KPI, ktoré monitorujú výkonnosť vášho webu je možné sledovať pomocou nástroja Google analytics. Výhodou tohto nástroja je, že je úplne zadarmo a jeho používanie je vskutku jednoduché. Napreik tomu je tento nástroj sofistikovaný, pokročilý, presný nástroj na analýzu dát. Spočiatku sa vám jeho používanie bude zdať náročné a príliš zložité. Iba spočiatku. Napokon si ho zamilujete! 🙂 Čo teda pomocou Google analytics dokážete sledovať? Tu je pár Google analytics KPI:

  1. relácie – jedna relácia je predstavuje jedno časové obdobie, počas ktorého sa používateľ preklikáva na vašej webstránke, sleduje ju, porovnáva si produkty, jednoducho aktívne funguje na webstránke. Jedna relácia sa rovná 30 minútam. Ak používateľ presiahne 30 minút, započítava sa ďalšia, druhá relácia. Ak návštevník z webu odíde, ale vráti sa do 30 minút, stále sa to počíta ako jedna relácia. No ak sa vráti po 30 minútach, počíta sa to ako ďalšia, druhá relácia.
  2. zobrazenia stránky/relácie – toto KPI, metrika, ukazuje koľko stránok si používateľ otvoril/prezrel na webstránke počas jednej relácie. To znamená, že vždy sa počet zobrazených webstránok vydelí počtom relácií za určité obdobie a pre toto KPI vyjde v číslo. Táto metrika ukazuje aj na záujem používateľov o vaše produkty či služby. To je veľmi dôležité! Pretože čím vyššie číslo zobrazených stránok na reláciu, tým vyššia je pravdepodobnosť, že používateľom sa vaša stránka páči a o vaše produkty a služby majú záujem.

  3. priemerná dĺžka relácie – aj samotný názov hovorí o tom, čo tento údaj znamená – ako dlho trvá jedna relácia. Samotná dĺžká trvania jednej relácie nič neznamená. Musíte ju spojiť s tým, čo robíte, o čom je vaša stránka. Napríklad: priemerná dĺžka relácie je 1 minúty a 45 sekúnd. Ak ste blogger a píšete články, táto priemerná dĺžka relácie bude pre vás veľmi krátka. Používatelia teda strávia priemerne na vašom webe 1 minútu a 45 sekúnd, čo je žalostne málo. Predsa píšete blogy a chcete, aby ich ľudia čítali. Naopak tento údaj môže byť veľmi dobrý pre stránku, ktorá ponúka len informatívny charakter. Pre používateľa, ktorý chce len zistiť niečo viac o vašej firme, je 1 minúta a 45 sekúnd viac než dosť.
  4. používatelia – táto metrika v Google analytics znamená koľko používateľov vykonalo aspoň jednu reláciu počas časového obdobia.
  5. konverzie – konverzia znamená požadovaná akcia, ktorú chcete, aby používateľ vykonval pri návšteve vašej webstránky. Konverzie môžu mať rôznu podobu na rôznych stránkach. Niekde to bude nákup, vyplnenie formulára, zanechanie komentáru, napísanie recenziu, klik na odkaz na sociálne siete a pod.
  6. noví používatelia – metrika ukazuje na to, koľko bolo nových používateľov z celkového počtu používateľov webstránky.
  7. bounce rate – ďalšia metrika, ktorá hovorí o tom, koľko používateľov prišlo na vašu webstránku a odišlo bez toho, aby si prezreli ďalšie stránky vrámci vášho webu. Vypočíta sa ako podiel množstva používateľov, ktorí navštívili iba jednu ku všetkým používateľom webstránky.

 

 

Verím, že tieto metriky, resp. toto KPI využijete aj v praxi. Je veľmi jednoduché  praktické. Nemusíte marketingovej agentúre zbytočne platiť za analýzu práve týchto dát. I keď, agentúra vám na základe týchto dát pomôže ďalej napredovať. 🙂

 

 

 

 

autor: Rastislav Višňovský
zdroje: https://www.dase-analytics.com/blog/sk/5-dolezitych-ukazovatelov-kpi-v-sluzbe-google-analytics/
https://en.wikipedia.org/wiki/Bounce_rate

 

KPI alebo Kľúčové ukazovatele výkonnosti