Predtým než eštelen začnete podnikať, je veľmi dôležité si urobiť analýzu vlastnej budúcej spoločnosti a analýzu trhu. Všetko len pre to, aby ste hneď na začiatku neskončili, pretože ste zle odhadli trh a silu vašej spoločnosti, resp. konkurenciu, ktorá by vás prekonala. Dnes si teda v krátkosti ukážeme základné analýzy, ktoré vám pomôžu rozhodnúť sa či naozaj má zmysel podnikať. 🙂

SWOT analýza

Jednou z najdôležitejších a zároveň najznámejších je tzv. SWOT analýza. Určite ste už o nej počuli – je všade a takmer každý ju využíva. Prečo? Pretože vám dokáže jasne a prehľadne poukázať na to, aké sú vaše strengths – silné stránky, weknesses – slabé stránky, opportunities – príležitosti a threats – hrozby. Všetky štyri slovíčka sú z angličtiny.

Dôležité je ale vedieť správne rozlíšiť, čo ku každej z týchto oblastí napísať. Prvé dve – strengths a weaknesses sa týkajú priamo vašej spoločnosti. Ďalšie dve – opportunities a threats sa týkajú vonkajšieho prostredia, ktoré ponúka pre vašu spoločnosť príležitosti a zároveň vás aj ohrozuje.

V praxi vyzerá SWOT analýza takto (veľmi skrátená verzia):

 

V skutočnosti môže byť a aj je SWOT analýza podstatne dlhšia a podrobnejšia. V tejto chvíli nezáleží na veľkosti SWOT analýzy, dôležité je, aby ste si uvedomili, čo je potrebné napísať k jednotlivým oblastiam. SW – interná oblasť firmy, OT – externá oblasť firmy.

Podrobnejšiu SWOT analýzu nájdete na stránke:
https://www.euroekonom.sk/manazment/strategicka-diagnostika/swot-analyza/

 

PEST analýza

Druhou tiež významnou analýzou prostredia je PEST analýza. Tá sa zaoberá faktormi P – politickými, E – ekonomickými, S – sociálnymi a T – technologickými faktormi. Tieto faktory sa týkajú externého makroprostredia vo firme – významným spôsobom ovplyvňujú firmu z vonku.

Dôležité je, že vám táto analýza pomôže predikovať budúcnosť voči súčasnosti.

V praxi môže PEST analýza obsahovať aj takéto údaje:

P – politické faktory

 • daňová politika
 • pracovné právo
 • politická stabilita
 • antimonopolné zákony

E – ekonomické faktory

 • trendy v HDP
 • kúpna sila obyvateľstva
 • priemerná mzda
 • daňové zaťaženie
 • inflácia

S – sociálne faktory

 • úroveň vzdelania
 • demografický vývoj obyvateľstva
 • prístup k práci a dovolenke
 • demografické členenie obyvateľstva

T – technologické faktory

 • zmeny v technológiách
 • celkový stav technológie
 • vládna podpora technológií
 • schopnosť prijímať nové technológie
 • výrobné technológie

Je potrebné pripomenúť, že PEST analýza sa snaží odpovedať na tieto otázky:

 • Ktoré z faktorov PEST majú na firmu najväčší vplyv?
 • Aké sú možné účinky týchto faktorov?
 • Ktoré z týchto faktorov sú pre firmu v blízkej budúcnosti tie najdôležitejšie?

 

Okrem týchto dvoch analýz existuje ešte množstvo iných analýz, ktoé môžete využiť pred podnikaním alebo počas podnikania, aby ste zlepšili postavenie firmy na trhu:

 • situačná analýza 5C – táto analýza sa nezameriava len na súčasný stav firmy, ale aj na jej vývoj od minulosti až po prítomnosť. V prvom rade sa zachytávajú faktory ovplyvňujúce činnosť firmy (analýza strategická situačná) a v druhom radesa skúma prostredie firmy vo vzťahu k trhu. konkurencii a budúcemu dopytu (analýza marketingová situačná)
 • BCG matica -slúži predovšetkým manažérom vo firmách ako pomôcka pri riadení podniku a rozhodovaní sa o zdrojoch. Táto matica porovnáva rast trhu a podiel firmy na tomto trhu. Každý produkt, ktorý firma dodáva na trh, sa podľa tejto analýzy rozdelí do jedného z kvadrantov (buď do tzv. Otáznikov, Hviezd, Dojných kráv alebo Biednych psov), podľa toho, v akom štádiu je na trhu, či je úspešný, či je populárny, či produkuje zisk alebo či už končí svoju komerčnú dráhu.
  …a mnoho, mnoho ďalších. Nie je to ťažké, či zložité. Pri ktorejkoľvek analýze je ale dôležité si k nej poriadne sadnúť, všetko si premyslieť a dôkladne si anlýzu pripraviť. Čím lepšia analýza, tým výraznejšie bude viditeľné zlepšenie postavenia firmy na trhu. Je to len na vás. 🙂
Séria: Zakladáme biznis – Analýza trhu a spoločnosti