V predošlých článkoch sme si napísali o tom, ako sa rozhodnúť, v čom chcem podnikať a urobili sme si prehľad o možnostiach analýzy trhu, predtým než by sme sa pustili do podnikania. Článok bude krátky, nakoľko aj financovanie lízingom nie je zložité a namáhavé. 🙂

Dnes si povieme niečo o tom ako financovať nový biznis. Mohol by som napísať článok, ktorý by hovoril o rozdieloch medzi úverom a lízingom a o rôznych ďalších možnostiach financovania. Tento článok bude ale hovoriť o financovaní biznisu pomocou lízingu. Prečo? Pretože je to najjednoduchší spôsob financovania vášho nového biznisu, a nielen biznisu, ale aj hmotných a nehmotných zložiek podnikania (auto, softvér, atď.). A preto, že MONAQ Leasing, a.s. vám tento typ financovania s radosťou ponúkne. 🙂

Lízing

V prvom rade si je potrebné uvedomiť, akú konkrétnu vec chcem financovať. Podľa toho si podnikateľ vyberá lízing – univerzálny alebo lízing nehnuteľností.

Univerzálny lízing – slúži na financovanie technologických a strojných zariadení, nákladných vozidiel, prívesov a návesov, osobných a úžitkových motorových vozidiel…Jednoducho povedané – strojných zariadení. Na to, aby ste si vybavili univerzálny lízing pre svoj biznis (napríklad aj u nás v MONAQ Leasing, a.s.) vám bude treba tieto podklady: https://www.monaqleasing.sk/podklady-pre-univerzalny-lizing-blog/

Lízing nehnuteľností – tento druh lízingu slúži na financovania nehnuteľností finančným alebo operatívnym spôsobom. Pri finančnom spôsobe si všetko platíte sami (energie, poistenia, daň z nehnuteľností,…). No po skončení lízingu si môžete nehnuteľnosť odkúpiť za vopred dohodnutú sumu – zväčša to býva 1 euro. Naopak pri operatívnom spôsobe financovania sa o mnohé náležitosti stará lízingová spoločnosť (podľa dohody), ktorej vy platíte za nájom – nakoľko lízingová spoločnosť je v tomto prípade tzv. prenajímateľ.
Takisto na to, aby ste si vybavili lízing nehnuteľností pre svoj biznis (napríklad aj u nás v MONAQ Leasing, a.s.) vám bude treba tieto podklady: https://www.monaqleasing.sk/podklady-pre-lizing-nehnutelnosti-blog/

 

Výhody financovania lízingom

Toto je tých niekoľko výhod, ktoré sú spojené s financovaním skrze lízing cez spoločnost MONAQ Leasing, a.s.:

  • klient nemusí nikdy vykazovať zik, aby získal lízing
  • splátka lízingu znižuje základ dane v plnej výške – v podstate môžete lízing chápať ako náklad pre vašu spoločnosť
  • finančný lízing umožní zrýchlený odpis predmetu financovania (napr. z 20 rokov na 12 rokov) – môžete odpisovať čokoľvek, čo sa odpisovať dá
  • lízingové financovanie je zabezpečené predmetom financovania a nevyžaduje ďalšie zábezpeky
  • lízing je rýchly, dostupný a individuálny bez zbytočnej byrokracie a administratívnej náročnosti

 

Slovak Business Agency

Nedá minespomenúť v súvislosti s financovaním malých a stredných podnikateľov slovenskú inštitúciu Slovak Business Agency. Tá má na starosti pomoc a podporu financovania malých a stredných podnikateľov na Slovensku. Čo je najdôležitejšie, neslúži len na financovanie už rozbehnutých resp. existujúcich podnikateľov/podnikov, ale aj na financovanie začínajúcich podnikov. Viac si o tejto spoločnosti a možnostiach podpory z ich strany môžete prečítať na stránke: http://www.sbagency.sk/o-nas

 

Séria: Zakladáme biznis – Financovanie