Dva články dozadu sme písali o generácii Z a zmienili sme sa trochu aj o marketingových typoch, ktoré účinne pôsobia na generáciu Z. Dnes to bude skôr všeobecný prehľad o tom, kto a čo je to generácia Y. Ak sa o generácii Y chcete dozvedieť niečo viac, nech páči, čítajte ďalej…:)

 

Generácia Y

Príslušníci generácie Y sa nazývajú tiež „mileniáli“ alebo aj „deti milénia.“ Do tejto generácie patria ľudia narodení v rokoch 1985 až 1995. Mnohí ďalší odborníci tiež uvádzajú začiatky tejto od roku 1980. Tým pádom je aktuálny vek generácie Y od 40 do 25 rokov.

Generácia Y sú z väčšej časti deti rodičov, ktorých generácia sa nazýva „baby boomers“ alebo aj „povojnová generácia“, no taktiež ich rodičmi môžu byť aj nastarší príslušníci generácie X. Keďže v 80-tych a 90-tych rokoch nastal prirodzený nárast pôrodnosti, nazývame túto generáciu tiež málo známym pojmom „echo boomers“, i keď trend narastania rodín v tomto období bol menej výrazný ako po 2. svetovej vojne.

 

Črty generácie Y

Demografi ako William Strauss a Neil Howe sú presvedčení o tom, že každá z generácii má svoje spoločné vlastnosti a pri generácii Y to platí tiež. Mileniálom títo dvaja páni pripisujú 7 základných vlastností: detailizmus, izolovanosť, smelosť, orientáciu na tím, dôraz na konvencie, nátlakovosť a presadzovanie sa. Zaujímavé sú tiež zistenia psychologičky Jean Twengeovej, ktorá vo svojej publikácii „Generation Me“ prisudzuje generácii Y vlastnosti ako dôvera a tolerancia, ale tiež veľká náklonnosť k privlastňovaniu a narcizmu.

Zujímavou je tiež štúdia „Monitoring the future“, ktorú vykonala v roku 1975 Michiganská univerzita. Tá zistila, že u študentov generácie Y, ktorí preferujú ako dôležitý atribút „bohatstvo“, narástol tento atribút na 75% a naoapk zameranosť na politické otázky klesla na 35% u mileniálov.

Aj keď sa to na prvý pohľad nemusí zdať, generácia Y má dobré vzťahy so svojimi rodičmi. Vážia si ich, pretože si uvedomujú koľko sa o nich rodičia starali a pracovali kvôli ich zabezpečeniu v tvrdom prostredí firiem a výrobných fabrík. Zároveň si však uvedomujú, že nechcú žiť podobným životom ako ich rodičia a preto si vážia rodinu a rodinné či priateľské vzťahy.

Zároveň sú mileniáli veľmi dobre vzdelaní. Bolo im ponúknuté kvalitné vzdelanie, mnohé zahraničné pobyty a cestovanie po svete (počas totalitného režimu nebolo cestovanie až tak jednoduché, skôr to platí pre západné krajiny). Generácia Y je preto sebaistá, ctižiadostivá a ovládajúca cudzie jazyky.

 

Zopár rád k marketingu generácie Y…

1. influencer marketing – pre generáciu Y sú veľmi dôležité sociálne siete, pomocou ktorých sa značky veľmi radi prezentujú a generácia Y značky veľmi rada sleduje. Influenceri sú pritom skvelou propragačnou jednotkou, ktorá ešte užšie spojí známu značku s príslušníkom generácie Y.

2. sociálne médiá druhé v poradí – televízia je stále kanálom, ktorý má na generáciu Y najväčší vplyv, pričom má až o 70% vyšší vplyv ako ostatné spôsoby reklamy. Sociálne médiá pritom vôbec nazaostávajú a sú s vplyvom 60% druhé v poradí. Tieto percentá u sociálnych médií stále rastú, čo znamená, že starať sa o sociálne médiá a obsah v nich je pre vplyvn online reklamu veľmi dôležité.

3. recenzie – až 84% generácie Y vyhľadáva produkty a služby online a 70% pred nákupom číta recenzie a riadi sa podľa nich. Nebojte sa zdieľať pozitívnu recenziu! Mileniáli to určite ocenia a váš produkt si kúpia s väčšou ochotou ako u konkurencie.

 

 

 

autor: Rastislav Višňovský

zdroje:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Generácia_Y

10 rád k marketingu a generácia Y

 

Generácia Y