V minulom blogu sme vám priniesli prehľad zopár dôležitých ukazovateľov výkonnosti, tzv. KPI. Tie sa dajú využiť v marketingu, pri spravovaní sociálnych sietí, najmä Facebook a Instagram. Dnes sa znovu pozrieme na KPI. Priblížime si najzákladnejšie KPI, ale tiež aj tie výnimočnejšie. Nech sa páči. :))

KPI – kľúčové ukazovatele výkonnosti

Ukazovatele výkonnosti sociálnych sietí alebo tiež metriky na sociálnych sieťach sú ciele, ktoré sa stanovia a neskôr sa vyhodnocujú a sledujú. V angličtine sa tieto ukazovatele nazývajú skratkou KPI – Key Performance Indicators (doslova Kľúčové ukazovatele výkonnosti). Ukazovatele výkonnosti pomáhajú vyhodnocovať úspešnosť aktivít organizácie, firmy či jednotlivca na sociálnych sieťach. Je dôležité, aby sa ukazovatele nastavili realisticky, pričom sa prihliada na pôsobiaci segment, na výsledky konkurencie, rozpočet, čas a odbornosť. Kľúčových ukazovateľov výkonnosti poznáme obrovské množstvo. Líšia sa v závislosti od sociálnej sieti, no väčšinou sa naždej sociálnej sieti sleduje to isté. Odlišností nie je tak veľa, a sú najmä z dôvodu, že každá sociálna sieť má svoje jedinečné funkcie a spôsoby distribúcie obsahu.

Toto sú najmä základné ukazovatele výkonnosti:

 • Počet sledovateľov (follower count) – vyjadruje aký počet používateľov sociálnej siete sleduje profil firmy, organizácie, známej osobnosti, jednotlivca.
 • Impresie (impressions) – vyjadruje počet zobrazení príspevku v novinkách alebo na časovej osi používateľov. Pri impresii používateľ nemusí vidieť príspevok, stačí ak sa príspevok načíta na časovej osi používateľa a to sa počíta ako zobrazenie – impresia. Príspevok sa používateľovi môže zobraziť viackrát alebo aj po tom, čo opustil sociálnu sieť a neskôr sa znova prihlásil.
 • Tempo rastu publika (audience growth rate) – tempo rastu publika vyjadruje ako sa mení množstvo sledovateľov profilu v čase. Tempo rastu publika sa vyjadruje v percentách. Vypočítame ho ako: pomer nových sledovateľov/všetkých sledovateľov a číslo sa vynásobí číslom 100.
 • Dosah (reach) – dosah vyjadruje množstvo používateľov, ktorí videli príspevok. Dosah príspevku môže byť rôzni, pričom závisí od počtu online používateľov, ktorí príspevok videli a od kvality obsahu príspevku. Dosah sa vyjadruje v percentách. Vypočíta sa ako podiel: počet videní príspevku/počet všetkých sledovateľov a číslo sa vynásobí číslom 100.
 • Potenciálny dosah (potential reach) – potenciálny dosah vyjadruje počet používateľov, ktorí by mohli vidieť príspevok, ak sledovateľ zdieľa príspevok na svojej časovej osi. Ak sledovateľ zdieľa príspevok na svojom profile, je pravdepodobné, že príspevok uvidí ďalších 2-5% jeho sledovateľov. Potenciálny dosah sa vypočíta ako: počet všetkých zdieľaní krát počet sledovateľov účtu, ktorý zdieľal príspevok.

 

 

 

Ilustračný obrázok

 

 

 • Interakcia (engagement) – Engagement vyjadruje záujem sledovateľov, používateľov sociálnej siete o váš obsah. Medzi engagement patrí lajkovanie, teda označovanie príspevkom tlačidlom „pači sa mi to,“ alebo akýmkoľvek iným podobným tlačidlom a komentovanie a zdieľanie príspevkov používateľmi. Výsledné číslo ukazovateľa väčšinou zahŕňa lajky, komentáre a zdieľania dokopy.
 • Stupeň zainteresovanosti (engagement rate) – podobne ako engagement, engagement rate vyjadruje do akej miery je váš obsah zaujímavý pre sledovateľov. Na rozdiel od engagement-u je presnejší a detailnejší, keďže interakcie príspevku sa dávajú do pomeru s dosahom príspevku. Vypočíta sa ako podiel: interakcie používateľov/dosah krát 100. Engagement rate je možné vypočítať rôznymi spôsobmi podľa toho, aký engagement rate je potrebné sledovať. Poznáme napríklad engagement rate na základe impresií či engagement rate na základe príspevkov.
 • Počet konverzií (conversion rate) – táto metrika vyjadruje počet používateľov, ktorí reagovali na výzvu, ktorá im bola v príspevku predložená (link na navštívenie webstránky, kliknúť na tlačidlo odoberať maily, kúpiť si produkt a pod.). Vysoký počet konverzií znamená, že príspevok používateľov zaujíma a chcú vedieť viac. Počet konverzií sa vyjadruje v percentách a vypočíta sa ako podiel: počet používateľov, ktorí klikli na výzvu/počet všetkých klikov príspevku krát 100.
 • Miera preklikov (click-through-rate) – ukazovateľ vyjadruje koľko používateľov kliklo na príspevok, ktorý sa im na sociálnej sieti zobrazil. Určuje sa tým koľkých sledovateľov zaujíma zdieľaný obsah. Vypočíta sa ako podiel: počet kliknutí na príspevok/počet zobrazení krát 100. Výpočet je vyjadrený v percentách.
 • Cena za klik (cost per click) – cena za klik je metrika, ktorá sa sleduje pri sponzorovaných príspevkoch. Ukazovateľ vyjadruje koľko finančných prostriedkov stojí zadávateľa reklamy jeden klik používateľa na daný sponzorovaný príspevok. Táto metrika sa používa najmä na sociálnych sieťach ako Facebook, Instagram, Twitter či YouTube. Vyjadruje sa v eurách alebo inej mene a vypočíta sa ako podiel: výdavky na reklamu/počet všetkých klikov na reklamu krát 1000.
 • Cena za tisíc impresií (cost per thousand impressions) – podobne ako cena za klik sa táto metrika sleduje iba pri sponzorovaných príspevkoch. Vyjadruje koľko finančných prostriedkov zaplatí firma za každých 1000 používateľov, ktorí videli sponzorovaný príspevok. Cena za klik sa vypočíta ako podiel: výdavky na reklamu/počet sponzorovaných impresií krát 1000.

Vyššie spomínané ukazovatele výkonnosti sa využívajú všeobecne u mnohých sociálnych sietí ako určitý spôsob sledovania vývoja nastavených marketingových aktivít. Avšak, ako sme už vyššie spomínali, každá sociálna sieť je iná a viac či menej sa od seba jednotlivé platformy líšia. Facebook, Instagram a YouTube sú si navzájom takisto odlišné a majú naviac svoje vlastné špecifické ukazovatele výkonnosti.

Kľúčové ukazovatele výkonnosti č. 2