Dnešný článok bude krátkym pripomenutím si, prečo v bitke lízing vs úver vyhráva lízing. Povieme si tiež o lízingu nehnuteľností. Príjemne sa usaďte a čítajte. Nech sa páči. :))

Lízing vs úver

Existuje niekoľko dôvodov pre to, aby ste si vybrali lízing. Tu vám ich uvádzam hneď niekoľko:

Lízing/úver

  1. klient nemusí nikdy vykazovať zisk, aby získal lízing / klient musí vykazovať zisk za minimálne dve zdaňovacie obdobia, aby získal úver
  2. splátka lízingu znižuje základ dane v plnej výške / úverová splátka istiny neznižuje základ dane
  3. finančný lízing umožní zrýchlený odpis predmetu financovania (napr. z 20 rokov na 12 rokov) / bankový úver neumožní zrýchlený odpis predmetu financovania (dĺžka 40 rokov, resp. 20 rokov zostáva)
  4. lízingové financovanie je zabezpečené predmetom financovania a nevyžaduje ďalšie zábezpeky / bankový úver je zabezpečený predmetom financovania, ale banka vyžaduje aj ďalšie zábezpeky (napr. hnuteľný majetok, pohľadávky, obchodné podiely v spoločnosti, notárske exekučné zápisnice a pod.)
  5. lízing je dostupný, individuálnyrýchly, bez zbytočnej byrokracie a administratívnej náročnosti / bankový úver so sebou prináša administratívnu a byrokratickú záťaž pri posudzovaní financovania, ako aj počas celého jeho trvania a nezohľadňuje individuálne potreby žiadateľa

Tak, aby sme si to zhrnuli – nepotrebujete vykazovať žiaden zisk, pravidelne si znižujete základ dane, odpisy si môžete zrýchliť, nepotrebujete žiadne zábezpeky ako pri úvere a byrokracia je skutočne nízka. To všetko vám pomáha pri vašej podnikateľskej činnosti.

Najmä prvý bod je veľmi kľúčový. Predstavte si, že začínate podnikať, napríklad si chcete otvoriť kaviareň. Ešte ste ani nezačali podnikať, ale pre svoju kaviareň potrebujete mať priestory, v nejakej budove. V banke vám úver nedajú, pretože nevykazujete žiaden zisk, pričom máte všetky predpoklady pre úspešný chod kaviarne. Máte teda ešte ďalšiu možnosť – požiadať o lízing. Nás. A my vám s radosťou vyhovieme. Lízing vám odobríme bez toho, aby ste museli vykazovať zisk. Podnikať budete môcť okamžite a priestory pre svoje podnikanie budete splácať postupne.

Lízing vs úver – 1:0. Alebo teda 5:0? Vy rozhodnite. 🙂

lízing vs úver

Lízing nehnuteľností

Aby ste hlbšie porozumeli nášmu produktu lízing nehnuteľností, v krátkosti vám to zhrnieme aj do tohto článku. Už vieme, že lízing je výhodnejší ako úver. My vám ponúkame možnosť financovať akúkoľvek nehnuteľnosť určenú na podnikanie. Máte na výber z dvoch foriem financovania:

Finančný lízing nehnuteľnosti

MONAQ Leasing ako prenajímateľ bude právnym vlastníkom nehnuteľnosti, klient ako nájomca sa stáva jej reálnym ekonomickým vlastníkom. Doba lízingu je 12 a viac rokov. Po skončení doby nájmu klient kupuje nehnuteľnosť za zostatkovú cenu. Splátky lízingu znižujú daňový základ klienta v plnej výške.

Základné obchodné parametre finančného lízingu:

  • doba lízingu 12 rokov (144 mesiacov) až 24 rokov (288 mesiacov)
  • splácanie lízingových splátok na mesačnej / štvrťročnej báze
  • splácanie lízingových splátok rovnomerné / nerovnomerné (sezónne)
  • výška akontácie na základe požiadaviek (možností) klienta, stanovená individuálne s ohľadom na ekonomický a technický stav financovanej nehnuteľnosti
  • individuálne stanovená výška odpredajnej hodnoty (kúpa po splatení lízingu) sa určí dohodou s klientom.

lízing vs úver, lízing nehnuteľností

Operatívny lízing nehnuteľnosti

Je vo svojej podstate nájom nehnuteľnosti. Na rozdiel od finančného lízingu nie je pri tomto type financovania dohodnuté zmluvné predkupné právo kúpy predmetu nájomcom, avšak po skončení nájmu je možné nehnuteľnosť odpredať nájomcovi alebo tretej osobe. Pri tomto type financovania sú celé splátky daňovo uznateľným výdavkom pre klienta.

Operatívny lízing je zameraný na využitie účtovných a daňových výhod financovania bez technickej starostlivosti o financované predmety. To znamená, že o financované predmety sa vám staráme my, vy len platíte. Pravdupovediac, tento typ financovania je u nás omnoho menej využívaný.

 

 

 

 

 

 

autor: Rastislav Višňovský

Lízing vs úver