Pred niekoľkými mesiacmi sme oficiálne ponúkli na predaj 4 nehnuteľnosti, z ktorých jednu sme, bohužiaľ, museli z predaja odstrániť. V tejto chvíli ponúkame na predaj 3 nehnuteľnosti – 1 polyfunkčnú budovu a 2 rodinné domy.

Ak máte záujem o kúpu nejakej nehnuteľnosti, neváhajte nám napísať:
office@monaqleasing.sk

Alvinczyho – polyfunkčná budova s pozemkom

Ponúkame na predaj polyfunkčnú budovu s pozemkom na Alvinczyho ulici v obci Košice. Pozemok je vo výmere 3 068 m2.

Nehnuteľnosť je jednopodlažný, nepodpivničený objekt určený na podnikanie, prípadne ako priestor na budúce zastavanie (napr. apartmán, hotel). Budova obsahuje 2x garáž, vrátnicu, dielňu, oplotenie a asfaltové plochy. Stavba je napojená na verejný vodovod, kanalizáciu, plynovod a sieť elektrického vedenia. Podrobná dispozícia: viď znalecký posudok. Nehnuteľnosť je vhodná na podnikanie (administratívna budova a strojno-stavebná základňa), prípadne ako developerský projekt. Výhodou nehnuteľnosti je tichá lokalita poloha v strede mesta s priamym napojením na cestnú komunikáciu.

Budova je evidovaná na liste vlastníctva číslo 13779, vedenom Okresným úradom Košice I. – Katastrálny odbor pre katastrálne územie Stredné Mesto.

Cena nehnuteľnosti je 1 199 000 Eur.
V prípade právnickej osoby – platcu DPH je možný prenos daňovej povinnosti.

V prípade záujmu nás kontaktujte!

Kontaktné číslo: +421 915 808 178
Kontaktný e-mail: office@monaqleasing.sk

 

Prílohy:
Znalecký posudok: https://www.monaqleasing.sk/wp-content/uploads/2020/02/ZP-148_2019-Kosice-AB-Letna.pdf
Právny audit: https://www.monaqleasing.sk/wp-content/uploads/2020/02/0574-pravny-posudok-INEX-Letna.pdf

 

Fotogaléria a subjektívne vyjadrenie

V prípade záujmu o kúpu nehnuteľnosti ja potrebné rátať s určitou rekonštrukciou vnútorných priestorov a s úpravou vonkajších priestorov v okolí nehnuteľnosti. Výhodou je relatívna veľkosť nehnuteľnosti a pozemku v jej okolí. Priestory je možné využiť akokoľvek – najmä na administratívne účely alebo na podnikanie.

Fotogaléria: https://www.monaqleasing.sk/listing/polyfunkcna-budova-s-pozemkom/

Nehnuteľnosti na predaj – Alvinczyho