Podnikateľský plán alebo ináč povedané biznis plán je prvý a najdôležitejší dokument, ktorý sprostredkováva údaje o firme. Analyzuje a mapuje celé obdobie od úmyslu založenia firmy až po samotnú realizáciu podnikania a čas, kedy sa začnú vložené prostriedky (rôzne formy investícií do podnikania) podnikateľovi vracať vo forme zisku.

Podnikateľský plán využívajú mnohí podnikatelia. Prečo? Pretože potrebujú financie. Keď podnikateľ potrebuje finančné prostriedky na rozbehnutie svojho biznisu, a má ich málo, spíše podnikateľký plán. Ten zanesie banke, od ktorej žiada finančné prostriedky. Ak banku jeho podnikateľký plán zaujme a banka zhodnotí, že tento projekt má perspektívu (banka predsa nepodporí niekoho, od koho by peniaze nezískala späť), poskytne podnikateľovi požadovanú sumu finančných prostriedkov. Je to omnoho zdĺhavejší a náročnejší proces, ako požiadať súkromnú firmu o lízing, ale o tom nie je dnešný článok. Samozrejme, nie je to vždy len kvôli banke – podnikateľský plán je dôležitý aj pre potenciálnych investorov, pre uchytenie sa na trhu, jednoducho pre čo najúspešnejší štart do podnikania.

Tak poďme sa bližšie pozrieť na to, na čo reálne slúži podniakteľský plán, aké sú jeho funkcie a mnoho iného.

Význam podnikateľského plánu

Aký je teda význam podnikateľského plánu?

 • poskytuje najpodstatnejšie informácie o podniku, produkte, marketingových aktivitách, o výrobe, o personáli, nákladoch, výnosoch, výsledku hospodárenia,
 • pomáha vykonávať v budúcnosti lepšie rozhodnutia
 • zabezpečuje kontrolu dosahovania stanovených cieľov
 • má presvedčiť:
  • investorov (ovplyvňujú ziskovosť podniku, prežitie, návratnosť vložených investícií)
  • ľudí, ktorí požičiavajú peniaze
  • manažment firmy (určujú polohu prevádzky, určené ciele, cenotvorbu, očakávaný výsledok hospodárenia)

 

Využitie podnikateľského plánu

Podnikateľský plán sa spravidla používa na získanie finančných prostriedkov, či už formou nejakého úveru alebo získania kapitálu od potencionálnych investorov. Podnikateľ ho vypracováva pre seba a pre úspešné presadenie sa na určitom trhu. Podniakteľký plán je tiež veľmi dôležitým dokumentom, ktorým sa robí kontrola po začatí prevádzky. Samozrejme, že existuje ešte mnoho iných oblastí, kde sa podnikateľský plán dá využiť.

Funkcie podnikateľského plánu

Toto sú 4 najdôležitejšie funkcie podnikateľského plánu:

 • budúcemu podnikateľovi má preukázať reálnosť alebo nereálnosť realizácie jeho zámeru, ak sa dodržia stanovené podmienky.
 • podnikateľ získa informácie o potrebnej výške prevádzkového kapitálu, výške nákladov (výdavkov), výnosov (príjmov), efektívnosti podnikania a pod.
 • je podkladom na získanie úveru alebo podpory z rôznych podporných programov, resp od tzv. tichého spoločníka.
 • je nástrojom kontroly a riadenia podnikateľskej činnosti, či sa plnia zámery v podnikateľskom pláne a umožňuje analyzovať dôvody prípadných odchyliek.

Odporúčaná štruktúra

Podnikateľský plán nikdy nebude dkoumentom šitým na mieru. Napriek tomu, že neexistuje úplná jednotná a jasná štruktúra pre podnikateľský plán, mal by obsahovať predovšetkým predstavenie firmy, predstavenie predmetu činnosti, definovanie trhu, na ktorom chce firma pôsobiť a finančný plán. Všetko ostatné je na vašej vlastnej predstavivosti a schopnosti odprezentovať sa. Ak už teda chcete využiť nejakú štruktúru, môžete využiť napríklad túto:

 1. Zhrnutie
 2. charakteristika podniku
 3. charakteristika produktu ( výrobky a služby)
 4. odvetvie a ekologizácia
 5. marketing
 6. výroba
 7. riadenie podniku, ľudské zdroje
 8. finančné údaje
 9. prílohy – zvyšujú vierohodnosť plánu, obsahujú grafy, tabuľky , pomocné výpočty, opisy, schémy

 

Všetko ostatné, čo dáte do podnikateľského plánu navyše a bude podľa vás dôležitým článkom či informáciou, využite a napíšte to. Nič nie je zlé, pokiaľ to korešponduje s daným podnikom a s tým, čo chcete robiť.  Nebojte sa byť kreatívni a odvážni, veď sammotné podnikanie je jedným veľkým dobrodružstvom.

 

 

 

autor: Rastislav Višňovský

zdroje: https://sk.wikipedia.org/wiki/Podnikateľský_plán

Podnikateľský plán