Chcete začať podnikať, no neviete či si založiť spoločnosť s ručením obmedzeným, či akciovú spoločnosť alebo živnosť…? Dnes sa v stručnosti pozrieme na hlavné rozdiely dvoch (na Slovensku) najčastejších foriem podnikania a to s.r.o. a živnosť.

1. Založenie

Živnosť
Založenie žinosti trvá len niekoľko dní (2-4 dni). Tlačivá ako registrácia na daňovom úrade, či výpis z registra trestov sa spisujú a vypĺňajú na jednotnom kontaktnom mieste. K tomu sa budete musieť prihlásiť na Sociálnej poisťovni. Je tiež dôležité myslieť na to, že za každý predmet podnikania sa platí 5 eur.

S.R.O.
Spoločnosť s ručením obmedzeným má nižšie administratívne náklady, no jej založenie trvá dlhšie ako založenie živnosti, cca. 10 dní.

2. Ručenie

Živnosť
Ak ste si založili živnosť, musíte rátať s tým, že za neplnenie svojich záväzkov budete ručiť celým svojím majetkom. A to nielen osobným majetkom, ale aj majetkom svojej rodiny. Exekútor od vás môže vymáhať akúkoľvek sumu a čokoľvek, čo uzná za hodné za neplnenie si svojich záväzkov. Daň za neplnenie záväzkov je teda vysoká, ak ste živnostník.

S.R.O.
Veľkou výhodou spoločnosti s ručením obmedzeným je, že spoločník neručí za záväzky spoločnosti, ak má základné imanie splatené. Ak ešte nesplatil celú časť základného imania, ručí za záväzky spoločnosti len do výšky nesplateného vkladu.

3. Účtovníctvo

Živnosť
Ani živnostníci nie sú odbremenení od vedenia účtovníctva, práve naopak. No ako živnostník máte na výber z viacerých možností. Ak je živnostník platiteľom DPH, vedie účtovníctvo – jednoduché alebo podvojné alebo robí daňovú evidenciu. Ak nie je platiteľom DPH, teda nechce DPH platiť, je tu ďalšia možnosť, ktorá je administratívne najmenej náročná, a to uplatňovať paušálne výdavky.

V prípade, že si živnostník uplatňuje paušálne výdavky, vyhen sa tak úplne plateniu DPH. Živnostník bude teda platiť výdavky vo výške 60% z príjmu. K tomu ešte pripočíta všetky odvody v skutočnej výške a je to!

S.R.O.
Spoločníci v spoločnosti s ručením obmedzeným sú povinní viesť účtovníctvo, a nie je možné, aby sa tomu vyhli. Najčastejší spôsobo vedenia učtovníctva v spoločnosti s ručením obmedzeným je, že účtovníctvo jej zabezpečuje externá konzultačná spoločnosť alebo s.r.o. má vlastného interného zamestnanca – účtovníka.

4. Informácie o živnosti a S.R.O.

Živnosť
Živnosť nie je povinný viesť účtovníctvo. Ak by ale aj účtovníctvo viedol, účtovná závierka nie je verejne doostupná. Nikto sa nedozvie o tom, ako je na tom živnostník a jeho firma.

S.R.O.
Spoločnosť s ručením obmedzeným je povinná viesť účtovníctvo. Informácie z účtovnej závierky sú verejne dostupné na internete podľa veľkosti s.r.o. Spoločníci  sa voči tomu nemôžu odvolať. Na internete sú dostupné informácie napríklad o ziskoch a stratách spoločnosti, o počte zamestnancov, suma majetku spoločnosti.

5. Dane

Živnosť
Pre živnostníkov v súčasnosti platia dve sadzby dane podľa výšky príjmu. Základná sadzba dane je 19%, ak príjem živnostníka nepresiahol 176,8 násobok životného minima na Slovensku. Ak výška príjmu bude vyššia ako táto hranica, sadzba dane z príjmu pre živnostníka bude 25%.

S.R.O.
Pre spoločnosti s ručením obmedzeným je sadzba dane z príjmov 21% bez ohľadu na výšku zdaniteľného základu dane.

6. Ukončenie podnikania

Živnosť
Ukončenie podnikania v živnosti je veľmi jednoduchý a rýchly proces, ktorý netvrá dlhšie ako niekoľko dní. Je administratívne jednoduchý a nenáročný. Zložitý a zdĺhavý proces je to len vtedy, keď vám v podnikaní vznikli nejaké dlhy, ktoré musíte splatiť. Často to končí aj exekúciou a veľkými peňažnými platbami.

S.R.O.
Výhodou spoločnosti s ručením obmedzeným v tejto oblasti je, že za vzniknuté záväzky neručíte osobným majetkom. Ukončenie podnikania je zdĺhavejší proces, ktorý sa môže uskutočniť buď likvidáciou spoločnosti, fúziou, konkurzom alebo predajom spoločnosti.

V každom prípade záleží na vás, akú formu podnikania si vyberiete. Určite si ale veľmi dobre premyslite a preštudujte jednotlivé formy, nech v tom celom máte jasno.

 

Autor: Rastislav Višňovský

S.R.O. vs živnosť?