Každý podnikateľ, manažér, vedúci, si stanovuje určité ciele, ktoré chce s podnikom/vo svojej činnosti dosiahnuť. Predtým než sa tieto ciele začnu určitým spôsobom dosahovať, je potrebné ich analyzovať a zistiť, či sú SMART – angl. „múdre“.

Možno si poviete, že SMART metódu poznáte, nie je to nič nové, a naopak pre niekoho to môže byť úplná neznáma a vkročenie do nových vôd. Tak či onak, vždy je dobré sa niečomu novému priučiť či oprášiť si svoje staré vedomosti.

Metóda SMART obsahuje tieto kľúčové pojmy:

 • S – specific – špecifický
 • M – measurable – merateľný
 • A – achievable – dosiahnuteľný
 • R – realistic – reálny
 • T – time – časovo ohraničený

Každý jeden z pojmov predstavuje konkrétnu vlastnosť cieľa, ktorý chcete dosiahnuť.

Konkrétnosť, nie všeobecnosť

Vo všetkých piatich kľúčových pojmoch metódy SMART je dôležitá jedna vec – konkrétnosť. Postupne pri rozoberaní jednotlivých pojmov zistíte, že konkrétnosť je zásadná a všobecnosť v podstate nič neznamená. Pretože ak neviete, čo chcete, nikdy to nemôžete dosiahnuť. 🙂

Specific – špecifický

Konkrétnosť je pre tento pojem Alfou a Omegou. Špecifickosť cieľa je v otázkch typu:

 • Čo chcem vlastne dosiahnuť?
 • Prečo to chcem dosiahnuť?

Dôležité je zodpovedať si tieto otázky a vyhnúť sa všeobecnosti cieľa. Namiesto: „Chcem schudnúť,“ si zadajte cieľ, ktorý znie: „Chcem schudnúť, preto budem každé ráno cvičiť.“

Measurable – merateľný

Aby ste vedeli zmerať, koľko ste toho dosiahli, potrebujete si svoj cieľ určitým spôsobom kvantifikovať – vyčísliť. To vám pri konečnom hodnotení pomôže zistiť, či ste vôbec svoj cieľ dosiahli. Otázky:

 • Koľko?
 • Ako často?

„Pôjdem si zabehať,“ je nesprávny príklad. Správne je: „Dnes zabehnem 5 kilometrov.“ Druhý príklad je kvantifikovaný. To vám tiež pomôže k väčšej motivácii. Ešte vám chýba 1 kilometer, to dáte!

Achievable – dosiahnuteľný

Pri tomto bode si musíte zodpovedať otázky ako:

 • Ako svoj cieľ dosiahnem?
 • Čo všetko musím spraviť pre dosiahnutie cieľa?
 • Aké prekážky ma čakajú?

Rozhodli ste sa, že si vo svojej záhrade sami a s vlastnou pomocou postavíte bazén. Nemáte ale bager, ktorým by ste vykopali jamu. Takto svoj cieľ nedosiahnete. Potrebujete si zavolať bagristu, ktorý vám s tým pomôže – vlastnoručne to nedáte.

Takže ak zistíte, že nemáte tím ľudí, nemáte potrebné nástroje, nie ste schopní realizácie svojho cieľa, nedosiahnete ho.

Realistic – reálny

Tento bod je pre váš cieľ azda najdôležitejší. Ak si stanovíte cieľ, ktorý presahuje schopnosti či už vašich zamestnancov alebo vás samých, nikdy tento cieľ nedosiahnete. Jenoducho, váš cieľ musí byť reálny, nemôžete si stanoviť niečo, čo nikdy nie je možné dosiahnuť.

 • Je môj cieľ reálny?

Dajme si trocha uletený príklad: „Chcem pristáť na Slnku.“ Tento cieľ je absolútne nereálny už len z toho dôvodu, že kým by ste pristáli, zhoreli by ste. Toto nikdy nedosiahnete.

Time – časovo ohraničený

Nakoniec, pri doshovaní cieľa si potrebujete stanoviť časové rozhranie, počas ktorého bude váš daný cieľ nadobúdať účinnost. Tiež je dobré vedieť ako dlho budete svoj cieľ dosahovať. Odpovedáme na otázky ako:

 • Za aký čas dokážem nadobudnúť svoj cieľ?
 • V akom časovom období budem cieľ realizovať?

Takto si určiíe svoj cieľ: „Na dovolenke strávim 2 týždne. Bude to od 10. augusta do 24. augusta.“

 

 

autor: Rastislav Višňovský

SMART ciele