Dnešný článok sa bude venovať len seniorom. Povieme si niečo o rozdelení seniorov, o tom, čo preferujú, aké je ich spotrebiteľské správanie, ale aj čo ich od nás mladších ľudí odlišuje. Všetko, čo tu dnes napíšem bude z veľmi dobre napísanej a spracovanej knihy s názvom: Spotrebiteľské správanie, Richterová a kol., vydanie z roku 2015. Prajem príjemné čítanie.

Seniori

Seniori v súčasnosti predstavujú hromadnú časť obyvateľstva. Podľa sčítania obyvateľstva Slovenskej republiky z roku 2011 je podiel seniorov (ľudia vo veku 65 a viac) 12,7%. Toto percento predstavuje viac ako 689 tis. ľudí. Predpokladá sa tiež, že v roku 2060 bude populáciu Slovenskej republiky tvoriť viac ako 33% seniorov. Firmy sa preto budú musieť zamerať na tento rozrastajúci sa segment obyvateľstva a rátať s ním pri poskytovaní produktov, služieb a pri implementovaní marketingových aktivít.

V tejto súvislosti je potrebné si ujasniť, že senior neznamená dôchodca. Tieto dva pojmy sa u nás na Slovensku stále nerozlišujú a pojem senior znamená dôchodca. Toto však nie je pravda. Nakoľko sa definícia seniorského veku rôzni a mnohé literatúry určujú vek 50+ alebo 60+ rokov, nie je možné určiť presne podľa veku kto je senior a kto dôchodca. Seniorov a neskôr aj dôchodcov ale spájajú určité životné medzníky:

  • osamostatnenie detí
  • dovŕšenie 50. roku života
  • okamih odchodu do dôchodku
  • ukončenie ekonomickej aktivity

Špecifiká seniorov

Seniori sú vo všeobecnosti samostatnou skupinou, ktorá má špecifická:

  • s rastúcim vekom meniace sa hodnoty, ciele a túžby
  • menia sa fyzické schopnosti (slabne zrak, sluch, fyzická zdatnosť, sila)
  • zdravie sa zhoršuje
  • menia sa psychické schopnosti, teda zhoršuje sa pamäť a schopnosť vnímať stimuly z okolia, strata cieľov a vôle
  • zmena životného štýlu (množstvo voľného času, absencia práce)
  • veľa voľného času a menej finančných prostriedkov

ďalšími určujúcimi vlastnosťami sú aj sústredenie sa na prítomnosť a nezaťažovanie sa minulosťou a budúcnosťou. Mnoho finančných prostriedkov sa míňa na dopravu, zdravie (lieky, platby za ošetrenie a pod.), kúpa nealkoholických a aj alkoholických nápojov. Pre obchodníkov a firmy by mala byť najzaujímavejšou informácia, že seniori sa vo veľkej miere orientujú na lokálne, miestne, privátne značky, ktoré veľmi radi nakupujú a podporujú. Televízia, rádio a noviny sú pre nich primárnym zdrojom informácií, ktoré ich zároveň silno ovplyvňujú.

 

Segmentácia – rozdelenie seniorov

Seniorov je možné segmentovať na základe mnohých velličín. Herzman a Petrová (2005) prepokladajú, že do roku 2025 budeme mať na Slovensku 3 skupiny seniorov:

Tradiční seniori

Predpokladá sa, že táto skupina seniorov bude v budúcnosti najpočetnejšia. Príjmová situácia tejto skupiny sa takmer vôbec nezmení, aj kvôli kolabujúcemu sociálnemu systému a zdá sa, že sa ešte zhorší. Pre obchodníkov táto skupina nebude žiadnym lákadlom, pretože títo seniori budú preferovať skôr tradičné, lacné a neznačkové produkty. Marketing zameraný na týchto seniorov bude prebiehať najmä prostredníctvom už spomínanej televízie, novín či rádia.

Moderní seniori

Od tradčných seniorov sa líšia najmä svojou húževnatosťou a chuťou učiť sa nové veci. Ak boli nútení pri vykonávaní pracovnej činnosti používať počítač, nezrieknu sa ho ani v starobe a budú chcieť byť v online priestore. Takisto bude pre inch prioritné trávenie voľného času, dovolenky, čas s rodinou a starostlivosť o vnúčatá. Pre obchodníkov a marketérov bude táto skupina lákadlom a primárnym zdrojom príjmov.

Bohatí seniori

Táto skupina bude tvorená najmä úspešnými podnikateľmi, známymi osobnosťami, vedcami, manažérmi a inými ľuďmi z radov profesionálov a bohatých. Ich sociálne vnímanie bude takisto veľké a trávenie voľného času s rodinou, starostlivosť o vnúčatá, socializácia bude výrazná a zrejmá. Pre marketérov a obchodníkov budú bohatí seniori ťažko dosiahnuteľnou skupinou. Sú veľmi vyberaví, dávajú si pozor na to, čo kúpia a do čoho investujú svoje peniaze. Preto majú špecifické požiadavky, ktoré sú často ťažšie splniteľné.

 

 

Zhrnutie

Seniori budú o niekoľko tvoriť výraznú časť populácie Slovenska. Obchodní priemysel na nich nesmie zabudnúť a musí ich zahrnúť do svojho rozhodovania o ponukách produktov a služieb. Z pohľadu tej ľudskej, sociálnej stránky môžeme byť naozaj radi, že budeme mať niekoho, kto nám pomôže s našimi starosťami, vnúčatami, a z časti aj financiami. Predsalen sú a budú seniori tou „najmúdrejšou“ skupinou obyvateľstva s množstvom skúseností. Bohužiaľ, ich finančná situácia sa zlepšovať nebude. Preto je potrebné aby vláda Slovenskej republiky myslela na tento zhoršujúci sa kríž slovenskej spoločnosti.

 

 

 

 

autor: Rastislav Višňovský

zdroj: Spotrebiteľské správanie, Richterová a kol., Bratislava, 2015

Správanie sa spotrebiteľov: Seniori