SMART ciele

SMART ciele

Každý podnikateľ, manažér, vedúci, si stanovuje určité ciele, ktoré chce s podnikom/vo svojej činnosti dosiahnuť. Predtým než sa tieto ciele...
Read More

Zopár slov o akcii

Dnes sa v krátkosti zameriame na akcie a základné výpočty, ktoré vám (akciovej spoločnosti alebo akcionárom) pomôžu pri rozhodovaní, riadení...
Read More

Náklady kapitálu podniku

Na to, aby sme mohli pochopiť a vyčísľovať náklady kapitálu podniku, je predtým potrebné porozumieť a zistiť, čo je to...
Read More

Daňové odpisy

V predchádzajúcom blogu sme sa venovali odpisom vo všeobecnosti. Spomenuli sme si typy odpisov a tiež základné a najdôležitejšie odpisové...
Read More

Odpisy v lízingu

Lízing a odpisy idú spolu ruka v ruke. Podnikatelia veľmi radi využívajú odpisy, často ako spôsob na zníženie základu dane....
Read More
Finančný vs operatívny lízing

Finančný vs operatívny lízing

V dnešnej dobe chce každý podnikateľ zo svojej činnosti vyťažiť maximum. Na to, aby sa podnik čo najskôr rozbehol je...
Read More
1 5 6 7