MONAQ Leasing, a. s. finančne podporil VALLE n. o.

MONAQ Leasing, a. s. finančne podporil VALLE n. o.

„Chamtivosť ešte nikdy nikoho neurobila šťastným. Pane, požehnaj používanie peňazí vo svete, aby za ne boli nasýtení hladní, zaodetí nahí,...
Read More
SWOT analýza

SWOT analýza

Swot analýza je základným nástrojom, ktorý sa používa na vyhodnotenie súčasného stavu podniku zo 4 rôznych hľadísk a to z...
Read More
SMART ciele

SMART ciele

Každý podnikateľ, manažér, vedúci, si stanovuje určité ciele, ktoré chce s podnikom/vo svojej činnosti dosiahnuť. Predtým než sa tieto ciele...
Read More

Zopár slov o akcii

Dnes sa v krátkosti zameriame na akcie a základné výpočty, ktoré vám (akciovej spoločnosti alebo akcionárom) pomôžu pri rozhodovaní, riadení...
Read More

Náklady kapitálu podniku

Na to, aby sme mohli pochopiť a vyčísľovať náklady kapitálu podniku, je predtým potrebné porozumieť a zistiť, čo je to...
Read More

Daňové odpisy

V predchádzajúcom blogu sme sa venovali odpisom vo všeobecnosti. Spomenuli sme si typy odpisov a tiež základné a najdôležitejšie odpisové...
Read More

Odpisy v lízingu

Lízing a odpisy idú spolu ruka v ruke. Podnikatelia veľmi radi využívajú odpisy, často ako spôsob na zníženie základu dane....
Read More
Finančný vs operatívny lízing

Finančný vs operatívny lízing

V dnešnej dobe chce každý podnikateľ zo svojej činnosti vyťažiť maximum. Na to, aby sa podnik čo najskôr rozbehol je...
Read More
1 4 5 6