Rodinný dom s pozemkom

Rodinný dom s pozemkom

Pred niekoľkými mesiacmi sme oficiálne ponúkli na predaj 4 nehnuteľnosti, z ktorých jednu sme, bohužiaľ, museli z predaja odstrániť. V...
Read More
Nehnuteľnosti na predaj – Alvinczyho

Nehnuteľnosti na predaj – Alvinczyho

Pred niekoľkými mesiacmi sme oficiálne ponúkli na predaj 4 nehnuteľnosti, z ktorých jednu sme, bohužiaľ, museli z predaja odstrániť. V...
Read More
Nehnuteľnosti na predaj – Vrátna

Nehnuteľnosti na predaj – Vrátna

Pred niekoľkými mesiacmi sme oficiálne ponúkli na predaj 4 nehnuteľnosti, z ktorých jednu sme, bohužiaľ, museli z predaja odstrániť. V...
Read More
Nehnuteľnosti na predaj – Báč

Nehnuteľnosti na predaj – Báč

Pred niekoľkými mesiacmi sme oficiálne ponúkli na predaj 4 nehnuteľnosti, z ktorých jednu sme, bohužiaľ, museli z predaja odstrániť. V...
Read More
Zlato, zlato, zlato…

Zlato, zlato, zlato…

Niečo málo o zlate... V prvom rade je zlato chemický prvok zapísaný v periodickej tabuľke prvkov pod skratkou Au a s protónovým...
Read More
Generácia Y

Generácia Y

Dva články dozadu sme písali o generácii Z a zmienili sme sa trochu aj o marketingových typoch, ktoré účinne pôsobia...
Read More
Sociálne médiá vs sociálne siete

Sociálne médiá vs sociálne siete

Častokrát počúvam vo svojom okolí: "To sú sociálne médiá...? Vlastne nie, sociálne siete...Či?...Je to naopak...?" Všetci tí, ktorí sa to...
Read More
Marketing a generácia Z

Marketing a generácia Z

Čo je generácia Z? Generácia Z je sociálna generácia ľudí, ktorí patria do určitého časového obdobia. Nakoľko toto obdobie nie...
Read More
Ako efektívne prežiť krízu koronavírusu?

Ako efektívne prežiť krízu koronavírusu?

V poslednom čase sa zamýšľam, ako skutočne efektívne prežiť tento čas v zatvorený v karanténe pred koronavírusom. Môžem sa zamýšľať...
Read More