Matica GE McKinsey

Matica GE McKinsey

Pred nedávnom sme vám v samostatnom článku priniesli informácie o BCG matici. Dnes vám v skratke predstavíme maticu GE McKinsey,...
Read More
Kľúčové prvky predaja a fázy predaja

Kľúčové prvky predaja a fázy predaja

Dnešný článok sa bude týkať predaja. Predtým než firma začne s predajom a predajcovia začnú produkty predávať, je veľmi dôležité...
Read More
Portfóliové analýzy a BCG matica

Portfóliové analýzy a BCG matica

V dnešnom tohto roku poslednom článku si bližšie rozoberieme portfóliové analýzy a s nimi spojenú významnú BCG maticu. Pokiaľ ste...
Read More
Marketingová stratégia

Marketingová stratégia

V dnešnom článku sa zameriame na marketingové stratégie, ale z teoretického hľadiska. Jednoducho si vysvetlíme, čo je to stratégia a...
Read More
Colný dlh

Colný dlh

V dnešnom článku si rozoberieme colný dlh. Uvedieme si, čo to colný dlh je, aké poznáme colné režimy a ako...
Read More
SWOT analýza

SWOT analýza

V dnešnej časti blogu si priblížime známu SWOT analýzu. Napriek tomu, že je známa, nie každý o tejto analýze vie...
Read More
Stratégia vs taktika

Stratégia vs taktika

Pojmy v nadpise, zdá sa, pozná každý. Málokto ale vie ako ich v rámci firemného prostredia, či marketingovej stratégie firmy...
Read More
Rodinný dom s pozemkom

Rodinný dom s pozemkom

Pred niekoľkými mesiacmi sme oficiálne ponúkli na predaj 4 nehnuteľnosti, z ktorých jednu sme, bohužiaľ, museli z predaja odstrániť. V...
Read More
Nehnuteľnosti na predaj – Alvinczyho

Nehnuteľnosti na predaj – Alvinczyho

Pred niekoľkými mesiacmi sme oficiálne ponúkli na predaj 4 nehnuteľnosti, z ktorých jednu sme, bohužiaľ, museli z predaja odstrániť. V...
Read More